6 september 2021

De overzichten over de Zomer

2021 al met al vrij zacht: ze startte direct met 4 zomerse dagen na de koude maand mei. Juni erg zonnig en record warm, gemeten vanaf 1901. In juli veel wateroverlast.
Juni startte warm, droog en zonnig, al waren er op de 3e juni in het oosten van het land pittige buien die bleven hangen. Zodoende viel er op de Veluwe veel neerslag (rond 45 mm in Deelen), terwijl het in de omgeving daarvan (vrijwel) droog bleef. De eerste 4 dagen waren zomers. Ter vergelijking: de zomer van 1962 en het jaar 1962 had er in totaal 4, met een warmtegetal van slechts 3,4. In 2021 staat het warmtegetal na 30 juni op 36,4 met 12 zomerse dagen (normaal is 22, in juni is normaal 5). Juli had slechts 4 zomerse dagen (normaal over de maand is 9), het warmtegetal over juli was slechts 13,2 (de normaal van 2020 is 40). Augustus noteerde slechts 1 zomerse dag, maar over de gehele zomer waren er wel vrij veel warme dagen.
Warmte: Juni 1976 was de warmste juni totdat 2017 en 2019 het record verbraken (17,98 om 18,04 om 18,13°). Juni 2021 verbrak het record opnieuw en dat met weinig echte warmte uitschieters naar boven, ze kwam uit op 18,23°. Tot aan 18 juni gemeten was juni de zonnigste juni maand en was er een hittegolf in Limburg van 14 tot 20 juni. Juli was vrij somber, tot de 15e scheen ze pas 60 uur. Vanaf de 16e scheen de zon vaker. Hevige buien (complexen) waren er ook, met als gevolg overstromingen in Zuid-Limburg, België en Duitsland, waarbij er veel doden vielen in het buitenland in het Jaar overzicht weeroverzicht 2021 hier meer over. Augustus begon vrij wisselvallig en was aan de koele kant met plaatselijk stevige buien, vooral in Friesland. Daar viel ook op 21/ 22 augustus in het westelijke gedeelte veel neerslag, plaatselijk meer dan 100 mm.
De laatste 9 zomers staan allen in de top 25 warmste zomers

2020 juni warm met van 12 tot 18 juni plaatselijk zeer veel neerslag, juli vrij koel en augustus zeer warm met hittegolf.
Van de laatste 8 zomers staan er 7 in de top 20 warmste zomers
Gemeten over alle jaren uit de 21e eeuw (nu 20 jaar) is de gemiddelde temperatuur over de zomer 1,5 graad boven de klimaat norm van Parijs.
Hoog gemiddeld minimum
 (zie verderop in tabel)
De astronomische lente van 2020 was zonniger dan de zonnigste meteorologische zomer (zie tabel verderop op de pagina).
Juni werd warmer dan eerst verwacht.  Eerst zou ze mogelijk in de top 3 warmste juni maanden terecht kunnen komen. Dit geeft wel aan dat het steeds warmer wordt. Het kon toch niet zo zijn dat in 4 jaar tijd het record van juni voor de 3e maal verbroken wordt. Dat gebeurde ook niet, omdat het vanaf 27 juni flink koeler werd. De Bilt kwam ‘slechts’ aan 1 tropische dag tijdens de warmte, Hoek van Holland had er zelfs 3. (*) Op 26 juni ging de hemelpoort open in Brabant, Volkel noteerde 85 mm en op 27e viel er ruim 30 mm op verschillende plaatsen in Groningen. Het overzicht van juni met de norm van 2020 is opgenomen op deze pagina. Juli werd niet erg zonnig, de ‘schade’ viel achteraf uiteindelijk mee en ze was zeker aan de koele kant. De laatste dag van de maand juli werd de warmste dag van de maand en zou juli toch nog aan 1 tropische dag komen. Augustus deed juli snel vergeten, ze werd warm (20,37°), zeker door de hittegolf die begon op 5 augustus en duurde tot 17 augustus. Augustus had 8 tropische dagen op rij, welke een record is voor De Bilt. In totaal waren er 9 tropische dagen in augustus. Augustus was de op 1 na warmste (achter 1997) sinds de metingen vanaf 1706.
Om aan te geven hoe warm het was tijdens de hittegolf een overzichtje van de hoogste etmaal temperaturen na een specifiek aantal dagen (1 t/m 12 dagen). 1975, 1976, 2006 en 2018 stonden wisselend op 1 over de perioden van 5 tot 12 dagen.
Vanaf 13 dagen tot een lengte van 24 dagen ligt het record nog in handen van 1976, van 25 tot 42 dagen ligt deze in handen van 2006. Overigens loopt de warmteperiode 2020 langer door bij diverse andere (hoofd)stations, in Den Helder (De Kooy) is de periode van 5 t/m 23 of 24 augustus de warmste periode met een lengte tot 20 dagen.
Site van M. Schaap: https://www.mscha.org/knmi/warm.cgi?station=260

Jaaroverzicht 2020: 2020

2019 Warm en Zonnig
Juni 2019 werd record warm met 18,13° ( juni 2017 kwam aan 18,04°) gemeten vanaf 1890.  In 1889 werd het 18,8°. Juli met record hoge temperaturen, voor het eerst 40 graden in Nederland. De Bilt heeft 11 tropische dagen. 3 hittegolven in zuidelijk Nederland.
Juni en juli waren ook nog erg/vrij zonnig, voor meer informatie over 2019. De eerste helft van juli was vrij koel, zonder zomerse dagen. Op 12 juli viel er plaatselijk meer dan 60 mm aan neerslag, vooral in ’t Gooi. Vanaf 23 juli werd het erg warm, zelfs heet. Records werden verwacht op de 24e en anders op 25 of 26 juli. Op 24 juli 2019 werd het record uit 1944 (Warnsveld 38,6°) na 75 jaar verbroken. Eindhoven kwam aan 39,3°, in Gilze-Rijen, Arcen en Ell werd het 39,2°. Op de 25e juli verbraken ook Twenthe en Maastricht dit record. Op de 25e is het record van Nederland alweer verbroken, Gilze-Rijen kwam aan 40,7° en Twenthe aan 40,2°. De Bilt kwam aan 36,4° op de 24e, op de 25e aan 37,5° en de 26e aan 37,2°, welke voor De Bilt records zijn. Op de 26e kwam ook Volkel aan 40+, het werd er 40,1°. De zomer kwam aan 10 tropische dagen, welke een top 5 plaats is, maar kwam in vergelijking niet aan erg veel zomerse dagen. 2019 werd al bij al warm (top 4) en zonnig (top 7).
In het zuiden van het land werden 3 hittegolven genoteerd. Landelijk 2, op de 27e was het de derde dag op rij 30+°, met 32,8° in De Bilt (ook nog een decade record).

Meer gegevens, zie verderop op de pagina en op het
Jaaroverzicht: 2019

2018: de zomer werd de warmste sinds 1706, was zeer zonnig en droog
Na een record zachte mei startte juni met aardige temperaturen. Juni was zeer droog en 1,9 graad zachter dan de norm van 2010. Juli werd ook record droog en ook veel warmer dan normaal, namelijk 2,8 graden. Een record droge juli, maar zeker niet in Losser waar op de 25e zomaar in ruim een uurtje 66 mm viel. En op 13 augustus viel er ruim 50 mm op de grens tussen Friesland en Groningen. Er viel tot 30 augustus in De Bilt pas op 21 dagen neerslag! In 1976 viel het totaal aan neerslag over 20 dagen. Er viel in de zomer maar 86,4 mm, maar de zomer van 2018 werd niet de droogste, in het weekend van 25 augustus viel meer dan 20 mm in De Bilt. De zomer van 2003 blijft de droogste met 73,6 mm met 1921 op plaats 2. Per zomermaand verschijnt een update van de warmste en zonnigste zomermaanden van de periode 1901 t/m 2018. Juli was record zonnig met 340,6 uur! Op de 26e werd het 38,2℃ in Arcen, De Bilt evenaarde het record van 19 juli 2006, het werd 35,7℃. Ukkel (KMI) kwam aan 35,4℃ en Sussex in Engeland aan 35,1℃. Het etmaal gemiddelde was in De Bilt 27,7℃, het record van 27,1℃ uit 2 juli 2010 uit de boeken. Maar op de 27e werd dit alweer verpulverd, het is nu 29,7℃. Eindhoven kwam zelfs aan een etmaal gemiddelde van 30,2℃, het absolute record voor Nederland!
2018 werd de warmste zomer sinds 1706 met 18,92℃! Overigens kwam er op 24 augustus een eind aan de warmte in de zomer van 2018 met temperaturen onder de 20 graden.

Hittegolf 2018: 15 juli – 27 juli met als hoogste maximum van 35,7 ℃ – met 4 tropische dagen. In vele andere plaatsen duurde de hittegolf langer, omdat het daar de 28e wel 25+° was. In Arcen duurde de hittegolf vanaf 12 juli met 16 tropische dagen tot 8 augustus. Door deze onderbreking in De Bilt was er ook een 2e hittegolf in De Bilt: van 29 juli t/m 7 augustus.

Voor meer specifieke informatie over de zomer van 2019: zie Actuele zomer , Zonuren in De Bilt of Weeroverzicht 2019

Opbouw neerslag in warme zomers – droogte van 2018 opvallend, 3e.
Hieronder enkele warme zomers met (weinig) neerslag

Opbouw zonuren in warme zomers, de grafiek – ‘2018 én 2019 erg zonnig’
Hieronder enkele top zomers met veel zonuren
2018 op plaats 4 met 751 uur zon, 2019 op plaats 7 met 734 uur 

Het KNMI schrapte in 2016 groot aantal hittegolven:
Volgens een meer accurate methode blijkt dat bijvoorbeeld zomerse dagen net geen zomerse dag waren. Het KNMI paste de gegevens in juni 2016 aan. Bedenk dat het aantal zomerse en/of tropische dagen voor alle jaren voor 1951 ook onder de loep genomen moesten worden. Duidelijk was wel dat 1947 tuimelde in de recordlijsten, ze stond 1e in warme zomers, maar staat nu 6e! 1947 had 4 hittegolven, nu nog maar 1.

Alle oude artikelen op internet over de zomer van 1947 zijn dus achterhaald. De zomer van 2003 staat nu op 1. Wel is het koudegetal van 1947 nu hoger dan dat van 1963 (348 om 337), zie Winter overzicht.

De onderstaande hittegolven van voor 1951 van De Bilt zijn geschrapt.
– 25 juli – 3 augustus 1911 (hoogste. 35,6 ℃)
– 10 juli – 17 juli 1912, (31,5 ℃)
– 10 juni – 19 juni 1917 (32,4 ℃)
– 11 juli – 16 juli 1928 (32,4 ℃)
– 26 augustus – 30 augustus 1930 (32,8 ℃)
– 10 augustus – 21 augustus 1932 (33,2 ℃)
– 17 juni – 24 juni 1936 (32,1 ℃)
– 30 juli – 7 augustus 1938 (33,2 ℃)
– 26 augustus – 31 augustus 1942 (31,1 ℃)
– 25 juli – 1 augustus 1943 (30,4 ℃)
– 18 augustus – 25 augustus 1944 (34,7 ℃)
– 30 mei – 4 juni 1947 (33,7 ℃)
– 25 juni – 30 juni 1947 (36,8 ℃)
– 22 juli – 30 juli 1947 (32,5 ℃)
– 10 juni – 14 juni 1948 (31,7 ℃)
– 2 juni – 7 juni 1950 (32,1 ℃)

* Op de site van het KNMI de aangepaste lijst van de 29 hittegolven: Link – Hittegolven
Meer informatie over zomerse -, tropische dagen en hittegolven verderop op deze pagina, inclusief die van 1976 

De zomers worden zonniger en natter, vooral juli veel natter

De top 25 warme zomers
Met warmte getal 

2003 “nam macht over” van 1947 na herijking – 2018 nieuw warmte record

Overzicht van de zomers – 30 jarig gemiddelde van 1990 – 2000 – 2010 & 2020
Sinds 2019 is de kolom ‘aantal dagen >=35° opgenomen
2021 in top 15

30 jarige norm met de warmste en zonnigste zomers
Samen met de zomers vanaf 1991

 

De zonnigste zomers, inclusief de zonnigste lente van 2020, op ‘plaats 4’ (*)
(*) De astronomische lente van 2020 was zelfs nog zonniger dan de zonnigste meteorologische zomer van 1947.


Juni t/m 2021: Overzicht warme en zonnige juni maanden 
Warmer en zonniger – juni 2021 record warm, 2019 was record warm, juni 2018 record droog

Juli (t/m 2021)
1,5°C warmer, zonniger én natter – 2017 erg nat, 2018 record droog & record zonnig

Augustus (t/m 2021)
1,1°C warmer volgens de klimaatnorm.
Augustus 2020 hoogste warmte getal

 

De warmste zomermaanden – warmtegetal > 30

 

 

Zomers 2001-2021 van de hoofdstations met de 30 jarige normen
– Met de laagste / hoogste waarden gemeten vanaf 1906
– 1994: zonder zonuren Vlissingen

 

Warmtegetal na de zomer van 2021
Per 30 jarige periode tot 2030 (‘2030’ = periode 2001-2021) .
2018 kwam aan 153, 2019 kwam aan 130, 2020 aan 139 en 2021 aan 54
2020: de maand augustus had er 96,9, een record voor augustus.

 

Top 18 warmtegetal over de zomer
update 31 augustus 2021

 

De zomers met 30 jarige normen vanaf 1990 tot 2020 
Warmer, zonniger en natter
Kijk maar naar het warmte getal, dat zegt genoeg. Opvallend is dat de afgelopen 30 jaar de zomers gemiddeld warmer en natter worden, als je de cijfers naast elkaar legt. Is dit tijdelijk? Kijkend naar de klimaatverandering lijkt het eerder structureel. In ieder geval zeggen de cijfers over de norm van 1990 naar die van 2020 het volgende:
– Zonuren van 565 naar 617 uur;
– Neerslag van 200 naar 239 mm;
– Het aantal warme dagen van 51 naar 64
– Het warmtegetal van 51 naar 88;
– Het aantal zomerse dagen van 15 naar 22, zie grafiek;
– De etmaal temperatuur van 16,2 naar 17,4°C

Grafiek 30 jarige norm aantal zomerse dagen in de zomer
Per 30 jarige periode , verwerkt tot 31-8-2021:  ‘2030’ staat voor 2001-2021

 

De langste aaneengesloten reeks zomerse dagen in De Bilt:
Van 29 juli t/m 15 augustus 1975 : 18, met een hoogste maximum van 32,9°
Van 23 juni t/m 9 juli 1976 : 17 (*), met een hoogste maximum van 34,9°
Van 15 juli t/m 30 juli 2006: 16, met een hoogste maximum van 35,7°
Van 31 juli t/m 13 augustus 2003: 14, met een hoogste maximum van 35,0°
Van 15 juli t/m 27 juli 2018: 13 (**), met een hoogste maximum van 35,7°
Landelijk te Twenthe: van 12 juli t/m 9 augustus 2018: 29, met een hoogste maximum van 36,2°
Van 5 augustus tot 17 augustus 2020: 13, met een hoogste maximum van 34,6°

(*) in deze periode in 1976 waren er 10 tropische dagen, scheen de zon 16 dagen onafgebroken (van 12,3 tot 15,8 uur per dag), met een totaal van 234 uur zon en viel er 0 mm over de periode 21 juni t/m 12 juli. De luchtvochtigheid was op 6 / 7 juli slechts rond 38 procent.
(**) Er waren 4 tropische dagen. Overigens duurde de hittegolf op vele andere plaatsen in Nederland voort, omdat De Bilt, bijna als enige in het binnenland, niet aan 25 graden kwam op 28 juli 2018. In Arcen en Twenthe startte de hittegolf al op 12 juli en duurde in Arcen tot de 8e (tot de 9e augustus in Twenthe, welke een lengte record is).
Nederland heeft, gemiddeld over 1981-2010, per jaar tussen de 7 zomerse (op de Waddeneilanden) en 37 zomerse dagen in Arcen, met metingen pas vanaf 1990.
In De Bilt zijn dit er gemiddeld 26 per jaar (norm 2010): waarvan 3 in mei, 5 in juni, 9 in juli, 7 in augustus en 2 in september. Het aantal zomerse dagen is in De Bilt gemiddeld met 4 toegenomen tussen 1971-2000 en 1981-2010.
In De Bilt zijn dit er gemiddeld >=28 per jaar (norm 2020). Het aantal zomerse dagen is in De Bilt gemiddeld met 2 toegenomen vergeleken met de norm van 1981-2010
.

De Bilt heeft de meeste zomerse dagen in de zomer van 1976: 41 stuks, waarvan 11 in juni, 14 in juli en 16 in augustus. 2003 heeft er 40. Arcen heeft het record met 55 zomerse dagen in de zomer. Landelijk is het record voor een aaneengesloten reeks boven de 25 graden 29 dagen uit 2018, o.a. in Twenthe, tussen 12 juli en 9 augustus 2018. Dit landelijk record stond daarvoor op een serie van 26 zomerse dagen tussen 20 juli en 14 augustus 1911 in Maastricht.

Aantal tropische dagen in de zomer –  2021 toch ook aardig aantal warme dagen
Het grootste aantal tropische dagen in een zomer staat op naam van weerstation Arcen in Limburg. In 1995 kwam hier in de zomer de temperatuur 23 dagen boven de 30 graden uit. Dit totaal lag boven het record van de legendarische zomer van 1947 toen Maastricht 21 tropische dagen telde (Maastricht heeft over 1947 nog wel het jaarrecord met 26 stuks over het jaar).
Arcen kwam op 20 voor de zomer uit 2018 en heeft het record aantal tropische dagen voor 1 maand, dat is 18 in juli 2006. Arcen had in 2018 een totaal van 21 tropisch dagen, waarvan 1 in mei, 2 in juni, 12 in juli en 6 in augustus.
De Bilt: 2003 had 7 tropische dagen in augustus, wat het record was voor augustus. 2020 kwam aan 9. 2006 heeft het record voor juli met 11 stuks en 1976 het record over juni met 6 stuks. Het maximum aantal tropische dagen op rij in De Bilt is 8 sinds augustus 2020, 1941 en 1975 hadden er 6. Arcen (L) had 12 tropische dagen op rij in 2003 en 2006. 

 

Langdurige hitte golven in De Bilt / Arcen – 2020 doet duit in zakje
De langst durende hittegolf in De Bilt was in 1975.
In 2018 was er een hittegolf van 15 juli t/m 27 juli: 13 dagen met 4 tropische dagen en met een maximum van 35,7° op 26 juli. In Arcen begon de 2e hittegolf in 2018 op 12 juli en deze duurde tot 8 augustus – 28 dagen, dus met 28 dagen op rij een temperatuur >=25 graden (*). In Twenthe waren het 29 dagen op rij, want daar duurde de hittegolf tot de 9e. In Arcen leverde het 16 tropische dagen op met 5 dagen > 35°!
(*) Volgens Thijs Zeelen van Meteo Limburg was er in de record warme maand juli van 2006 in grote delen van Limburg ( buiten de officiële KNMI stations) van 29 juni tot en met 31 juli een hittegolf van 33 dagen! Dat was op het KNMI-weerstation van Arcen net niet het geval. Alleen op 14 juli en 31 juli 2006 was het toen met 24,8 en 24,9 graden net geen 25 graden. Overigens had Arcen in de zomer van 2018 55 zomerse dagen en over het jaar 89 stuks, dat zijn beide records voor Nederland.
De top 7 langst durende hittegolven in De Bilt, met het jaar 2020. 2020 kwam hoog op de lijst van hittegolven. Ook het hoogste gemiddelde maximum over 7 dagen en dat van 10 dagen werd verbroken. Hieronder 2 tabellen met o.a. de langst durende hittegolven, de etmaal records en het hoogste gemiddelde maximum over 10 dagen rondom een hittegolf.
In het 1e overzicht is goed te zien dat de hittegolf van 2020 bijzonder was, maar niet zo bijzonder als die van 1976. Toen scheen de zon veel veelvuldiger, al stond deze langer aan de hemel. Opvallend daarbij is het percentage zonneschijnduur dat bijzonder hoog was. De zon scheen dan ook bijna onafgebroken en dat over 17 dagen. Omdat de hittegolf van 1976 voor De Bilt het hoogste hitte getal had hieronder ook het uitgebreide overzicht van de hittegolf van 1976.  

   

Mede omdat de hittegolf van 1976 zo zonnig was en voor De Bilt het hoogste hittegetal had, hieronder ook het uitgebreide overzicht van de hittegolf van 1976. Opvallend is dat langs de noordelijke en westelijk kustlijn er geen hittegolf was, dat kwam omdat de wind af en toe uit noord tot noordoostelijke richting kwam. Bij de locatie Arcen(L) werden in 1976 nog geen metingen gedaan.

Om alle (top) hittegolven goed neer te zetten hieronder alle hittegolven van De Bilt van minimaal 10 dagen op een rij (inclusief die van 2019 met 6 dagen i.v.m. de 3 zeer hoge maxima, aangevuld met 4 aansluitende dagen i.v.m. gemiddeld maximum over 10 dagen).
Onder deze tabel een staafdiagram van deze cijfers.

Alle hittegolven met hoog hittegolf getal: De Bilt met minimaal 10 dagen (inclusief die van 2019 i.v.m. de 3 zeer hoge maxima, aangevuld met 4 dagen).

Hoogste temperaturen in Nederland in 2019
24-7-2019: De hoogste temperatuur ooit op een KNMI-station in Nederland gemeten bedroeg 38,6 °C op 23 augustus 1944 in Warnsveld. Op 24 juli 2019 werd dit record na 75 jaar verbroken, in Eindhoven werd het 39,3° en in Gilze-Rijen, Arcen en Ell werd het 39,2°. Volkel was met 38,9° ook warmer dan het oude record. Het record van De Bilt was 35,7° uit 2006 en 2018 kwam deze dag aan 36,4°. Maar toen volgde 25 juli nog …..
25-7-2019: Op deze dag verbraken ook Woensdrecht (40,3°), Westdorpe (40,6°), Wilhelminadorp (40,2°), Twenthe (40,2°), Deelen (39,2°), Hupsel (40,4°), Heino (39,3°), Hoogeveen (39,0°), Hoek van Holland (38,9°) en Maastricht (39,6°) het oude record van Warnsveld. Opvallend is dat het zo warm was in Zeeland, maar de warmste lucht boog via Zuid-Nederland en Zeeland af richting Engeland.
Gilze-Rijen verbrak het landelijk record op de KNMI stations opnieuw, welke nu op 40,7° staat. Eindhoven kwam aan 40,4° en Volkel aan 39,9°. In De Bilt werd het 37,5°, ook een nieuw record. Nog nooit eerder werd het 40 graden in Nederland, gemeten vanaf 1706.
26-7-2019: Volkel deed op de 26e haar duit in het zakje, 40,1°.
Onderstaand figuur van Weerplaza op 25 juli geeft de temperatuurverdeling aan. Met dank aan Weerplaza: https://www.weerplaza.nl/

Hoogste temperaturen in Nederland t/m 2020
De hoogste temperatuur ooit op een KNMI-station in Nederland gemeten bedroeg 38,6 °C op 23 augustus 1944 in Warnsveld. Dat is nu 40,7° op 25 juli 209 in Gilze-Rijen. Ook in o.a. Arcen, Volkel, Eindhoven en Twenthe werd het 40°+.
Op 27 juni 1947 werd in Maastricht een vrijwel even hoge maximumtemperatuur van 38,4 °C genoteerd.
Op 2 juli 2015 werd het op het KNMI-station van Arcen 38,2 °C.
Op 26 juli 2018 werd het record weer bijna gebroken: het KNMI-station van Arcen registreerde opnieuw een maximum van 38,2 °C.

In de zomers van 1986, 1990, 2003, 2006, 2018 en 2020 zijn maximum temperaturen van 37 °C gemeten op diverse weerstations in het zuiden van Nederland.
Het KNMI kwam met een artikel over de opwarming n.a.v. de hittegolf in 2020Record warme week 2020

De langste aaneengesloten reeks van warme dagen in De Bilt
2003 had de langste periode: 53 dagen, van 7 juli t/m 28 augustus. Dit record werd overgenomen door 2018: van 25 juni t/m 23 augustus, dat zijn 60 dagen. 2020 kwam aan 40 dagen, plaats 3.

Droge perioden in de zomer in De Bilt

Aantal warme dagen in de zomer vanaf 1961
Data tot 31 augustus 2021, met de trend

 

Temperatuur vanaf 1740 in de zomer
Tijdvakken van 30 jaar – met de norm van 2020  & voorlopige norm 2030 (2001 / 2021)

Hoogste gemiddeld minimum in de zomer van 2016 
Het gemiddelde minimum voor 2016 werd 12,9°, wat even warm is als het record uit 1992. Dat is 1 graad boven normaal. 2018 was op koers naar plek 1 met 13,1°, maar eind augustus waren er koele nachten.
Update met 2020 en 2021
2020 had vooral in augustus zeer warme nachten, zo waren er 7 dagrecords voor het minimum op rij vanaf 9 t/m 15 augustus, een record. Hieronder de tabel.
2021 in de top 10 hoogste minima over de zomer.

Enige feiten over de zomers vanaf 1998

1998: 28 dagen droog
Op 28 opeenvolgend dagen was het droog (28 juli t/m 24 augustus).

2003: record warm en record droog
Met 18,6° kwam 2003 alsnog, na herijking in 2016, op plek 1 van warmste zomers.
Er viel in de Bilt slechts 73,6 mm (juni 34,6 mm , juli 29,8 mm en augustus 9,2 mm), waarmee de zomer van 2003 de droogste is vanaf de metingen vanaf 1906).

2003: augustus zeer droog, record aantal tropische dagen en zonnig
Van 31 juli tot en met 13 augustus bereikte de maximumtemperatuur in De Bilt dagelijks tenminste de 25,0 °C waarbij op zeven dagen 30,0 °C of meer werd gehaald. Daarmee was dit officieel de 18e hittegolf sinds 1901. De 7 tropische dagen betekenden in De Bilt voor augustus een nieuw record. De hittegolf leverde in Arcen een aaneengesloten periode van 12 tropische dagen op. Op drie dagen steeg de temperatuur in Arcen zelfs tot boven de 37 °C, op 7 augustus tot 37,8 °C.
Van 1 tot en met 27 augustus viel er in een groot deel van het land geen of slechts enkele millimeters neerslag. De laatste dagen van de maand viel er geregeld neerslag. Uiteindelijk is er gemiddeld over het land 22 mm gevallen tegen normaal 62 mm. Lokaal minder dan 10 mm. Het natste KNMI-station was Vlissingen met 48 mm. In De Bilt viel 9 mm tegen normaal 58. Daarmee staat de maand op de derde plaats in de rij van droogste augustusmaanden sinds de metingen vanaf 1906. Alleen augustus 1991 en 1984 waren nog droger met 6, respectievelijk 7 mm neerslag.
Gemiddeld over het land was de maand zeer zonnig met 241 zonuren tegen normaal 198. In De Bilt werden 227 zonuren geregistreerd tegen normaal 192. Daarmee komt de maand op de negende plaatst in de rij van zonnigste augustusmaanden sinds 1901.

2006: juli met afstand record heet
Juli was record heet met een maximum gemiddelde van 28,7°C! Er waren 2 hittegolven en het was uiterst zonnig en droog.
Tijdens de tweede hittegolf was het al duidelijk, juli 2006 zou de warmste maand worden die ons land ooit (sinds 1706) heeft gekend. De gemiddelde temperatuur kwam uit op 22,3°C. Dat is 5 graden warmer dan normaal.
Westdorpe was met 37,1° uiteindelijk na verificatie van de metingen de warmste plaats van het land geworden. De Bilt noteerde 35,7°, ook een record.
De 21e hittegolf telde drie tropische dagen en duurde zeven dagen, van 30 juni t/m 6 juli. De 22e hittegolf duurde 16 dagen van 15 t/m 30 juli en telde 8 tropische dagen, waarmee deze hittegolf na die van 1976 (17 dagen), 1975 (18 dagen) bij de langstdurende hittegolven na 1901 hoort. Het totaal van 11 tropische dagen was daarmee een record in 1 maand! Niet één dag kwam de temperatuur onder 20 graden en er werden een record aantal van 26 zomerse dagen genoteerd.
Over het land viel circa 25 mm tegen 70 mm normaal, maar door de buien waren er grote lokale verschillen. De Bilt noteerde 15 mm, dat is na 1921 met 11,4 mm de droogste maand. In De Kooy viel slechts 4 mm, waarmee het record van 1983 van 5 mm werd gebroken.
Bovendien was de maand uitzonderlijk zonnig. In De Bilt scheen de zon 306,5 uur en daarmee was juli 2006 op één na de zonnigste juli, alleen juli 1904 bood nog iets meer zon met 306,6 uren. Niet alleen ons land had de warmste juli ooit, ook Duitsland, Zwitserland en Denemarken. Duitsland boekte een landelijk gemiddelde maandtemperatuur van 22,1° tegen 16,9° normaal.

2011: nat
Nederland beleefde dat jaar de natste zomer in zeker honderd jaar. Het KNMI berekende gemiddeld over het hele land omstreeks 350 mm tegen 225 mm normaal, dat wil zeggen gemiddeld over het tijdvak 1981-2010. De vrijwel net zo natte zomer van 2004 met landelijk 333 mm staat nu op de tweede plaats van de top tien. De record natte zomer volgde op een record droog voorjaar, een zeldzame combinatie.
De hele zomer telde slechts zeven zomerse dagen met 25 graden of meer tegen 21 dagen normaal. Het landelijk regenrecord voor de zomer bedraagt trouwens 504 mm te Elspeet.

2013: juli en augustus, zonnig, warm en droog
Twente kwam zelfs tot een etmaal record van 28,6°C op 2 augustus.
Death Valley
De hoogste temperatuur (*) in de wereld ooit gemeten was in Death Valley. In juli 1960, juli 1998, juli 2005 en tijdens de grote hittegolf van eind juni 2013 werd het 53,9º (**) in Death Valley. De hoogste temperatuur elders (*) op onze planeet bedraagt 53,6º in Koeweit op 31 juli 2012. (* door klimaat verandering verandert dat mogelijk per jaar). (**) Op 16 augustus 2020 werden het record daar opnieuw verbroken, het staat nu op 54,4℃. 

2014: juli warmte
Juli was warm, maar ook nat. Al was augustus koel en ook nat, de zomer van 2014 was aan de warme en zonnige kant en zeker ook vooral nat (top 20). De Bilt kwam tot 316,3 mm, een 12e plaats. Sommige KNMI stations hadden de natste zomer ooit: Maastricht 473,3 – Gilze Rijen 306,9 – Ell 322,5 – Eindhoven 327 mm.
Zomer 2014 met warmte records aan de kust
De zomer in zijn geheel was aan de warme kant. Juli was 1,9°C warmer dan normaal, met een 7e plaats van het warmtegetal. Opvallend is dat de maand juli erg nat was. Op sommige plaatsen viel 230 mm, terwijl Terschelling tot 15 mm kwam. In 2011 viel in de Bilt 179 mm, in 2014 137 mm. De zomers lijken nog steeds gemiddeld warmer en natter te worden.
Lauwersoog had het hoogste etmaal gemiddelde, met 20,1°C, van de KNMI stations en waarschijnlijk ook het hoogste warmtegetal, namelijk 72,1.

19 juli 2014 record warm aan de kust

19 juli warmte etmaal

2014: veel bliksem en (toename) grootte neerslaghoeveelheden
Op 2 en 3 augustus ontstonden er in ons land heftige onweersbuien sommige vergezeld met valwinden. Het bliksemmeetnet registreerde op 28 juli omstreeks 30.000 ontladingen en 2 augustus bijna 12.000. Vooral in de kop van Noord-Holland en op Texel was het onweer hevig. Op 3 augustus viel in Schinnen (L) 58 mm. Deze zomer telde landelijk elf dagen met zware regen (etmaal som van 50 mm of meer op minstens één KNMI-weerstation). Een gemiddelde is de laatste jaren acht dagen.

2015: juli en augustus warm
Twente kwam in juni tot negen dagen met vorst aan de grond. Juni was droog, landelijk viel er 33 mm ( norm 68). Over de periode april / juni viel er slechts 106 mm neerslag, normaal 173 mm. Schiphol kwam maar aan 68 mm. De zomer startte zonnig met 241 uur zon ( norm 201). Op 30 juni begon een hittegolf met 3 dagen boven de 30℃ in de Bilt die duurde tot 5 juli. Op 2 juli werd het 38,2°C in Maastricht, een landelijk record voor juli. Ook was de nacht daarvoor de warmste ooit, in de Bilt werd het “maar” 23,3°C (in Arcen 24,1°C).
Tijdens deze warmte kwam het in de avond / nacht van 2 op 3 juli vooral in noordelijk Nederland tot stevig onweer, waarbij er op meerdere plaatsen grote hagelstenen vielen.
De neerslag hoeveelheden liepen deze zomer soms sterk uiteen omdat er veel hoosbuien waren. Zo viel er in augustus op sommige plaatsen op de Waddeneilanden en langs de grens met België soms net aan 80 mm en viel er in het rivierengebied wel 230 mm. In het oosten van het land regende het in augustus in het midden van de maand 60 uur achtereen.

2016: warm door ‘nachtwarmte’ en plaatselijk nat
De zomer viel op met gemiddeld zachte nachten in juni (2,2° boven normaal) en juli, zodat de zomer aan de warme kant was, met 17,7° in de top 12, mede door de laatste warme week van augustus. Al was de zomer warm, ze had “slechts” 19 zomerse dagen, de norm is 21, maar deze norm was 20 jaar terug maar 15. Wel waren er meer warme dagen (> 20°) dan normaal. Het totaal voor de zomer was 68. Het aantal tropische dagen was 3. Ook opvallend waren de plaatselijke grote hoeveelheden neerslag die in korte tijd viel op verschillende data, zoals op 1 en 2 juni en 21 en 22 juli. Er viel soms tot 100 mm op 1 dag en het hagelde tennisballen op 23 juni rondom de grens tussen Brabant en Limburg. In Ysselsteyn (gemeente Venray) viel 277 mm in juni, wat een record is (dit was 247 uit 1966). In De Bilt viel ongeveer 230 mm over juni en juli tezamen, wat meer is dan de normale hoeveelheid voor de zomer. Ook in augustus viel op 21 augustus in korte tijd plaatselijk veel regen, op Schiphol 44 mm. Op 27 naar 28 augustus viel er 56 mm in Finsterwolde en vielen er hagelstenen van 4 cm doorsnede in Enkhuizen. In totaal viel er 299 mm die viel over 51 dagen, terwijl de norm ongeveer 42 dagen is. Landelijk viel er 235 mm (norm 225), maar in Oost-Brabant op de grens met Limburg viel tot 377 mm, terwijl aan de kust soms maar net 150 mm viel. In augustus was het niet nat, behalve dan rondom Schiphol, daar viel rond 134 mm, terwijl buiten de regio Zuidelijk Kennemerland en Amstelland tussen de 40 en 90 mm viel!
Warmte: Op 25 augustus werd het 31° in De Bilt, Arcen en Westdorpe noteerden 33,6 om 33,7º. Alle maanden waren warmer dan normaal en augustus was erg zonnig, met 243 uur kwam ze op plek 7 (norm 2010 – 188).

2017: juni record warm, veel warme dagen en plaatselijk nat
De zomer viel op met veel warme dagen, met 75 stuks kwam ze op plek 3, achter 2003 ( 83 en 1976 (76)). De temperatuur voor de zomer kwam uit op rond 17,74°, normaal is 17°. Dat is een top 10 plaats. De zomer telde slechts 17 zomerse dagen (normaal 21) en 2 tropische dagen (normaal 3,8). Juni werd record warm met 18,04°. De befaamde zonnige zomer van 1976 staat nu 2e met 17,98°.
Een hittegolf volgde in het zuiden van het land en in België. In Gilze-Rijen, Westdorpe, Eindhoven, Ell, Arcen, Maastricht en Woensdrecht hadden een hittegolf. Op de 22e werd het 35,2° in Zuidoost-Nederland (Arcen). De Bilt kwam aan 30,9°.
Juli was nat, in Noordoost-Nederland viel tot 235 mm (te Onnen). Ook op 30 augustus viel veel regen, in het westen en in Friesland tot 50 mm tot plaatselijk 70 mm in Noord-Holland. Augustus was niet erg zonnig, maar het gemiddeld aantal uren zon en de neerslag hoeveelheid was vrij normaal voor de zomer.

2018: Zeer droog en zonnig, lange droge perioden en record warm 18,92℃ ( sinds 1706)
De zomer startte in juni met aardig wat warme dagen, verder was ze zeer droog, plaatselijk viel net aan 1 mm, de Bilt kwam aan 11,8 mm, het droogste sinds de metingen vanaf 1906. Juli was erg droog en warm (+2,8 graad), er viel slechts 5,3 mm in De Bilt en met 340,6 uur was juli de zonnigste maand sinds de metingen vanaf 1901. De zomer had een lange periode zonder neerslag, het waren 25 dagen op rij (15 juni t/m 9 juli). Vanaf 15 juli startte een hittegolf en duurde tot de 27e. De Bilt noteerde 35,7° op 26 juli, een record (samen met 19 juli 2006). Een 2e hittegolf volgde in begin augustus (29 juli t/m 7 augustus). Bomen verloren hun bladeren en grasvelden zagen er meer uit als een ‘steppe’. Er viel in juli in De Bilt slechts 5,3 mm. Augustus werd natter zodat met 86,4 mm de zomer op de 3e plaats droogste terecht kwam. Er was een periode van 60 dagen op rij dat de maximumtemperatuur boven de 20 graden kwam. Het aantal zonuren kwam uit op 751 uur, welke de 4e plaats is.
De zomer werd de warmste sinds 1706 met 18,92°. Op de 26e juli werd het 38,2℃ in Arcen, De Bilt evenaarde het record van 19 juli 2006, het werd 35,7℃. Ukkel (KMI) kwam aan 35,4℃ en Sussex in Engeland aan 35,1℃. Het record van het etmaal gemiddelde werd verpulverd, op de 27e was deze 29,7℃. Eindhoven kwam zelfs aan een etmaal gemiddelde van 30,2℃, het absolute record voor Nederland!
Op de pagina ‘Weeroverzicht 2018’ onder ‘Jaaroverzicht’ staan de records op een rijtje.

2019: juni record warm, 40 graden grens gebroken, zomer warm en zonnig  
Juni 2019 werd record warm met 18,13°, gemeten vanaf 1890.  In 1889 werd het 18,8°. Juli noteerde record hoge temperaturen, voor het eerst werd het 40 graden in Nederland. De Bilt kwam aan 11 tropische dagen, in het zuiden van het waren er 3 hittegolven, landelijk 2.
Juni en juli waren ook nog erg/vrij zonnig, zie jaaroverzicht 2019. De eerste helft van juli was vrij koel, zonder zomerse dagen. Op 12 juli viel er plaatselijk meer dan 60 mm aan neerslag, vooral in ’t Gooi. Vanaf 23 juli werd het heet. Op 24 juli 2019 werd het record uit 1944 (Warnsveld 38,6°) na 75 jaar verbroken. Eindhoven kwam aan 39,3°, in Gilze-Rijen, Arcen en Ell werd het 39,2°. Op de 25e juli verbraken ook Twenthe en Maastricht dit record. Op de 25e werd het record van Nederland alweer verbroken, Gilze-Rijen kwam aan 40,7° en Twenthe aan 40,2°. De Bilt kwam aan 36,4° op de 24e, op de 25e aan 37,5° en de 26e aan 37,2°, welke voor De Bilt records zijn. Op de 26e kwam ook Volkel aan 40+, het werd er 40,1°. De zomer kwam aan 10 tropische dagen, welke een top 5 plaats is, maar kwam in vergelijking niet aan veel zomerse dagen. 2019 was warm (top 4) en zonnig (top 7).

2020: juni en augustus erg warm: plaatselijk erg nat in de week van 12 tot 18 juni en bijzondere hittegolf in augustus en met warme nachten
Een plaats 6 met 18,29°. Juni 2020 werd een warme maand (1,4 graad boven de norm van 2020 – 16,1°) en augustus had een hittegolf die 13 dagen duurde, een top 5 plaats. De maximum temperatuur over een week (7 t/m 13 augustus) was record warm met 33,2°. Er waren 8 tropische dagen op rij in De Bilt, een record.
Augustus was met 20,37° 1,6 graad warmer dan de norm van 2020 (17,8°) en ruim 1,8 graad warmer dan de norm van 2010. Ze was de op 1 na warmste vanaf de metingen sinds 1706. De zomer was aan de zonnige, maar niet echt aan de droge kant, al was het vooral in het zuidoosten van het land wel erg droog. Omdat het zo warm was en de lente zo droog was waren er opnieuw water tekorten, mede omdat het grondwater peil over de laatste 2 jaren daalde en omdat mensen teveel water gebruiken, denk aan alle ‘zwembaden’ in de tuin.

2021: gemiddeld vrij zacht ondanks weinig zomerse dagen en plaatselijk erg nat:  juni erg warm, juli plaatselijk erg nat en niet koel en augustus was koel 
De zomer van 2021 startte warm en zonnig en met 12 zomerse dagen en 1 tropische dag in juni. Juni 2021 was de warmste juni maand vanaf 1901. Juli was vrij normaal, maar er waren weinig zonuren en niet veel zomerse dagen. Het was een maand zonder uitschieters, ook niet naar beneden t.a.v. de temperatuur. Wel viel er plaatselijk in Friesland en Zuid Limburg erg veel neerslag (over enkele dagen tot ongeveer 200 mm) welke leidde tot overstromingen in o.a. stadjes als Valkenburg waar de hele inboedel van veel mensen geheel verloren ging. Augustus was koel en had maar 1 zomerse dag. De zon scheen niet veel en plaatselijk viel weer veel neerslag, vooral op 22 augustus in Friesland en delen van noordelijk Noord-Holland. Het land was er groen uit, onkruid (het gras) groeide welig en de heide zag er in jaren niet zo mooi paars uit medio augustus.
Men vond de zomer van 2021 maar niets, maar men onthoud alleen de laatste hete zomers van de laatste jaren of praat elkaar na, terwijl het aantal warme dagen over de zomer in de top 10 staat. Maar ook sommige weerpresentatoren van o.a. RTL4 deden mee aan de berichtgeving van het ‘slechte weer’ in de zomer.
De Bilt: de gemiddelde temperatuur over de zomer bedroeg 17,7° , de ‘Parijs klimaatnorm’ is 16,2° (de 30 jarige norm 2020 / 2010 / 2000: 17,4° / 17,0° / 16,6°).  2021 kwam over de hoofdstations (ook in De Bilt) uit in een top 15 notering.  Zonneschijn: 602 uur (de norm 2020 / 2010 / 2000: 617 / 588 / 575 uur). De neerslaghoeveelheid was gemiddeld over het land hoger, maar viel in veel kortere tijd, in De Bilt in 103 uur, terwijl dat normaal in ongeveer 127 uur is. 

Naar Klimaatdashboard KNMI:  de Hoofdstations met de trends

Naar 1959 en periode mei-september
Naar Actuele zomer