25 juni 2024

Warmtegetal loopt door de jaren flink op

Het voortschrijdend overzicht tot 2023
In 2023 een juni & een september record


Het wordt warmer, zo wordt gezegd, maar dat is ook zo! Het aantal warme en zomerse dagen neemt verder toe en het KNMI verwacht meer uitzonderlijk weer, zoals grotere neerslag hoeveelheden per dag. Beduidend zonniger zijn de laatste 2 decennia geworden, zie onder de webpagina zie link naar zonuren
Ook het KNMI besteedde op 6 september apart aandacht aan de stijging van het warmtegetal.
Ook de maanden mei en september leveren tegenwoordig een bijdrage. De 30 jarige norm over 1961-1990 over deze maanden was ‘slechts’ 3,1 om 1,8.
Anno 2020 is het 7,2 om 4,3.

2024: het warmtegetal was tot 30 april 0. Op 1 mei waren de eerste punten (1,0).
Stand tot 24 juni is 7,7: Mei 5,7. Juni 2,0. Juli –. Augustus –. September –. Oktober —

Data: de gemiddelde eerste dag met een warme dag (20°) , een zomerse dag (25°) en warmtegetal

Klimaatscenario’s van het KNMI anno 2023 –> aantal warme dagen te laag ingeschat
In oktober 2023 kwam het KNMI met overzichten. Als je kijkt naar het aantal warme dagen is de Norm van 2020 al 92,8 en over de laatste 23 jaar staat ze op 100,9. Het minimum getal van 100 in 2050 lijkt mij dan ook te laag gecalculeerd. Het minimum van 100 dagen wordt mogelijk al in 2030 bereikt.

2023: het warmtegetal was tot 8 juni nog 0. Op 9 juni waren de eerste punten.
Juni kwam uit op 63.7, een record voor juni (*). Het record over juni uit 1976 met 59.8 was uit de boeken.
September (*) kwam op 27.9 uit, welke ook een record is
(24.6 in 2006).
(*) Ook over de hoofdstations een record over deze maanden: 55.5 om 32.8.
Het aantal warme dagen in juni kwam uit op 28 stuks, het oude record was 27 uit 2003. Het jaar totaal staat op 117 ( plaats 2, achter het jaar 2018).
De herfst had over de 5 hoofdstations gemeten 30 warme dagen, een record (2006: 27).
De zomer kwam aan 114,5 (top 12), de stand over het jaar in de top 8 met 142.7 (de jaarnorm 2020 om 2010: 100 om 87).
Warmtegetal per maand: mei 0.0 – juni 63.7 – juli 28.5 – augustus 22.3 – september 27.9 – oktober 0.3

2022:
het warmtegetal kwam uit op 138,3 (plaats 8).
Per maand: mei 2.0, juni 16.7, juli 36.7, augustus 71.3 en september 11.6.
Het aantal warme dagen 112 (normaal 93). Per maand: april 1, mei 14, juni 21, juli 29, augustus 31, september 13, oktober 3. 
2021: Het warmte getal voor 2021 stond tot 8 mei op 0, ze kwam uiteindelijk uit op 59,4. Warmtegetal per maand: mei 0.5 – juni 36.4 – juli 13.2 – augustus 4.1 – september 5.2.
Het aantal warme dagen was 98, september had er veel, (maart 2, april 0, mei 3, juni 23, juli 28, augustus 20 en september 22).


Topjaren Warmtegetal en Warme dagen – Juni 2024
Met normen van 2010 & 2020 
Update 24 juni 2024
Juni 2023 meeste warme dagen (28) en hoogste warmtegetal (63.7)
September 2023 het hoogste warmtegetal (27.9)
2023 : 117 Warme dagen
2024 : 25 warme dagen (de norm tot aan 24 juni is 28) 

Toplijst warmtegetal (1901-2023) over de zomer
Het record over juni is in 2023 verbroken
Warmtegetal zomer 2023 met 114,5 in top 12

De Tabel hoogste warmtegetal in de zomer


De langst aaneengesloten reeks van warme dagen (>=20°) in De Bilt
2018: 60 dagen, van 25 juni t/m 23 augustus.
2003: 53 dagen, van 7 juli t/m 28 augustus.
2022: 49 dagen, van 22 juli t/m 8 september.
2020: 40 dagen, van 17 juli t/m 25 augustus.

Topjaren Warmtegetal + de seizoenen met veel warme, zomerse en tropische dagen – tot 13 oktober 2023
Zomer 2023: had 75 warme dagen, ze had 30 zomerse dagen en 3 tropische dagen.
2023: hoog in de lijst, met minimaal 38 zomerse dagen en een warmtegetal van 142.7 en 2023 kwam op 117 warme dagen.

2020: Het warmtegetal voor 2020 stond tot 20 mei nog op 0, het totaal werd 145,6 (een top 7 plaats). Mei 2,2 – juni 31,4 – juli 10,9 – augustus 96,9 – september 4,2.
Het record warmtegetal voor augustus sneuvelde.

2019: Na de lente was het warmtegetal nog 0,0. Uiteindelijk kwam ze uit op 130,9  (de jaar norm is 87). Dit is een top 11 plaats. Voor de zomer kwam ze uit op 129,9 (plaats 9 na 2020). 

2018: Normaal gesproken wordt deze pagina pas in juni aangepast, maar omdat mei 2018 zo warm was volgde al een overzicht na de lente. De lente noteerde namelijk 30 warme dagen, een absoluut record. Ook mei had een record aantal warme- en zomerse dagen. Het warmtegetal voor mei was ook erg hoog. 1992 staat met 30,3 punten op 1, mei 2018 eindigde 2e met 29,8. De lente van 2018 eindigde op 31,3, welke een record was. Het warmtegetal kwam uit op 196,0. Het is de op één na hoogste waarde vanaf 1901, achter 2006 (201,3).
2018 had 55 zomerse dagen, 2006 had daarvoor meeste zomerse dagen (51). 2018 heeft de meeste warme dagen, gemeten vanaf 1901. Oktober 2018 had 10 warme dagen, een evenaring van het record van oktober 1959.

2017: Het warmtegetal voor 2017 kwam uit op 79,6, wat een top 30 plaats is. Het normale jaargemiddelde is anno 2010 87. Het warmtegetal voor de Lente en mei was 20,6, dat was ruim boven normaal. Het getal voor mei houdt een top 4 plaats in voor de lente (1992: 30,3 dan 2018: 29.8 en 1998: 21,1).
Het warmtegetal voor 2016 in De Bilt was 113,9, welke toen de 10e plaats was. Kijkend naar de trend lijkt het aantal van ongeveer 95+ (*) de normaal te worden.
(*) Anno 2022 is 95+ alweer achterhaald, 100+ lijkt meer waarschijnlijk. 

Hoofdstations:
Het ‘gewogen’ aantal warme dagen
over de 5 hoofdstations was in 2018 126. Dat is een record, dat stond op 107 uit 2003.

De ‘hoofdstations’ zijn plaatsen De Bilt, Maastricht, Vlissingen, Den Helder en Eelde.
Warmtegetal Hoofdstations:
Het normale jaartotaal van het warmtegetal is 88 (Norm 2020, de Norm 2010 was 74) over de hoofdstations.
Het warmtegetal was in 2018 176, dat is plaats 2 achter 2006. De zomer van 2018 was overigens niet de warmste (wel in De Bilt sinds 1706), ze kwam met de temperatuur op de hoofdstations uit op plaats 2, net achter 2003 met 18,79°C ( 2003: 18,80°C).
Het warmtegetal voor 2020 kwam op 127,9, een 9e plaats. 2022 staat op 148,6, welke plaats 4 is achter 2006, 2018 en 1947.

Samenstelling warmtegetal: tijdvak 1 april tot 31 oktober. Het warmtegetal wordt berekend door het aantal graden dat de gemiddelde etmaaltemperatuur van elke dag boven de 18,0 °C ligt, op te tellen. Een etmaalgemiddelde van 19,8°C levert dus (19,8 – 18,0) 1,8 punten op voor het warmtegetal.

De grafiek warmtegetallen De Bilt  (2022 : 138,3)
2023 : kwam uit op 142.7

Hieronder de bovenstaande grafiek uitgedrukt in tijdvakken van ’30 jarige perioden’ – op 13 oktober 2023, met de periode 2001-2022 (‘2030’).
Daaronder de grafiek warmtegetal over de zomer tot 2023 in tijdvakken van ’30 jarige perioden’, inclusief de periode 2001-2023 (‘2030’)  

– Via de site van de heer M. Schaap zijn de warmtegetallen en overige gegevens per maand, seizoen en jaar af te lezen.
– Ook www.weergegevens.nl toont de warmte getallen, maar ook alle temperatuur records per maand, seizoen en jaar.
Voor de zomers, zie ook :Zomer overzichten
O.a. voor het overzicht warme dagen, zie 1959 en periode mei-september

Update August 9th, 2016: er volgde een correctie aangaande de warmtegetallen over alle kalenderjaren < 1970, i.v.m. een algehele temperatuurcorrectie van het KNMI, doorgevoerd eind juni 2016.
De reguliere websites zijn daarop aangepast. Begin augustus 2016 werden ook de gegevens op de site https://weerstatistieken.nl aangepast.