2 oktober 2022 

Laatste Update van tabellen & overzichten
Met warm en zeer / record? zonnig 2022
– NOA temperatuur tot juli 2022
– Grafiek Top zonjaren, 2022 tot september opgenomen
– Tabel warme, zomerse- en tropische dagen jaar


Update: 31 december 2021

– Tabel en grafiek België: temp tot 2021
– Tabel – Temperatuur (normen) De Bilt t.o.v. Norm van ‘Parijs’ – correctie ijsdagen

Algemene jaaroverzichten De Bilt , de trends van het klimaat – 2020 wereldwijd bijna warmste, 2e achter 2016
Voor het actuele jaar of specifiek jaar zie aparte pagina’s onder het kopje ‘Jaar’. Het actuele jaar wordt zo veel mogelijk meegenomen.
– NOAA: temperatuurstijging in de wereld  t.o.v. basis periode 1901-2000
– 2 overzichten: de topjaren en de jaren vanaf 1991
– Klimaatnormen vergeleken met de norm 1951-1990 en met die van ‘Parijs – 1,5°’
– 1 uitgebreid overzicht van zonnige jaren of jaar met zomerse dagen (*)
– Grafiek van de temperatuur vanaf 1706
– De jaarcijfers van Schiphol, zon en temperatuur, naast die van De Bilt
– Temperatuur warmste & koudste maanden per Maand, Seizoen en Jaar
– Grafiek zonnigste jaren, in de grafiek is 2020 opgenomen
– Jaargegevens in tabelvorm van de 5 hoofdstations
– Overzicht jaren met hoogste aantal warme dagen en hoogste warmtegetal
– Droge perioden
– Top 28 zwaarste stormen

(*) ook met Hellmann- en warmtegetal en o.a. het aantal ijsdagen.

Trends in Nederland
De klimaatnorm 1951 – 1990 is 9,38° voor De Bilt.
De klimaatnorm ‘Parijs 1850-1900: 9,1° voor De Bilt
Een vergelijk met de aanstaande 30 jarige norm van 2020 (periode 1991-2020):
– Over de laatste 30 jaar 1,2 graad boven de norm van 1951-1990. Over de periode 2001-2020 is dat al bijna 1,4 graad.
De stijging van de (wereldwijde) temperatuur (door klimaat verandering) is in Nederland sterker dan gemiddeld, want vergeleken met de Norm van de Parijs is De Bilt al 1,5° warmer.

– Het aantal uren zon loopt sterk op, van ruim 1500 naar 1715 uur
– Het aantal ijsdagen en het koudegetal halveerde
– De neerslaghoeveelheid loopt op, van 780 naar 851 mm per jaar
– Veel meer warme en zomerse dagen, van 71 naar 93 warme dagen
– Warmtegetal loopt sterk op, van 56 naar 100.
– 17 jaren uit deze eeuw (vanaf 2001 en inclusief 2022) in de top 25 warmste jaren staan, gemeten vanaf 1901
– 15 jaren uit deze eeuw (vanaf 2001 en inclusief 2022) in de top 25 warmste jaren staan, gemeten vanaf 1706

Naar Klimaatdashboard KNMI:  de Hoofdstations met de trends

Records en trends: Nederland vanaf 1706
Vanaf 1901 (zonuren) en vanaf 1906 (neerslag)

De cijfers van de jaren t/m 2021
‘Climate Paris Norm’ 1850-1900 – De Bilt: 9,1°  

2020 op plaats 2 warm en op plaats 4 zonnig met 1957,6 uur zon.
2021 op plaats 25 warmste, gemeten vanaf 1706 en dus niet koeler dan normaal, wat vermeld werd op het nieuws. Want wat is normaal, als de normaal tegenwoordig zo snel opwarmt, en de vergelijking wordt gedaan met de norm van 2020?
2022 warm en zeer zonnig (staat al op 1889 uur op plaats 6), records lijken zeker verbroken te worden.

Naar gegevens Actuele jaar: 2022

 

Records temperatuur België vanaf 1833 met de grafiek vanaf 1833

 

Worldwide – NOAA: 2016 warmste jaar (Gemiddelde op land), 2019 op plaats 2

 

Climate Central 

Ook 2016 werd het record warmste jaar wereldwijd. ‘El Niño jaren’, 2016, zorgen meestal voor een extra stijging en ‘La Niña jaren’ voor een daling van de wereldwijde temperatuur. Wat opvalt is dat ‘La Niña jaren’ tegenwoordig warmere jaren generen dan de vroegere ‘El Niño jaren. De vraag kan ook gesteld worden of een ‘La Niña jaar’ de temperatuur zal doen laten zakken. De invloed van de mens lijkt hiervan de oorzaak te zijn.
De NASA: In bijna 136 jaar, vanaf 1880, was er geen enkele maand die mondiaal gemiddeld tenminste 1,0º te warm was. Sinds oktober 2015 tot februari 2017 waren er al 8 maanden met een ‘anomalie’ van 1,0º of hoger.

NOAA tabel temperatuur
Worldwide – NOAA : 2016 warmste jaar bij metingen over land & zee

Land & Sea average until  June 2022 – Basis 1901-2000
2022 until July: 0,86°

Worldwide on Land : (basis 1901-2000)
2022 until July: 1,36°

Data from NOAA en/of NOAA omdat NOAA de site aan het aanpassen is

Climate Central zette begin 2015 een filmpje op internet welke de toename van het verbreken van het warmste jaar goed weergeeft (tot het jaar 2014). Ondertussen is 2016 het warmste en waren 2015 t/m 2020 allen warmer dan 2014.
Ondertussen neemt de hoeveelheid ijs op de noordpool snel af. Hoeveel invloed dat heeft op de golfstroom en het weer bij ons valt niet precies te zeggen, maar het heeft waarschijnlijk negatieve invloed op de verdere afname van het zee ijs. Ondertussen daalt het ijsvolume, 2016 en 2017 tot October liggen net boven het dieptepunt van 2012. Op 29 december 2017 was er een nieuwe moment opname van de hoeveelheid poolijs op de noordpool, waarbij 2017 het record brak, zie plaatje. Het 2e plaatje geeft nog beter weer wat er met het zee-ijs in het Noordpoolgebied gebeurde de afgelopen 1500 jaar. Zie www.climate.gov 1500-years.

 

Artikel Reinier van den Berg over zeespiegelstijging
Naar aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen van 2017 ontstond er een discussie tussen de VVD en Reinier van den Berg over de al dan niet versnelde stijging van de zeespiegel. In het artikel van Reinier wordt uitleg gegeven over de prognose van de te verwachten zeespiegel: Artikel

01b-zeespiegel-2017

Klimaatsignaal’2021 door het KNMI: mogelijke zeespiegelstijging tot jaar 2300.
Het KNMI juni 2022: ‘de aarde is nu gemiddeld 1,2 graden warmer dan in de periode 1850-1900.
Per graad wereldwijde opwarming is de gemiddelde temperatuur in De Bilt met 1,9 graden toegenomen en de warmste dag van het jaar met 3,3 graden.’

Toename grote neerslaghoeveelheden op een dag

Neerslag neemt toe  – een vergelijk tussen 1990 en 2020 met 9%
Het KNMI kwam in september 2022 met een artikel. Er valt meer neerslag, maar in kortere tijd door grotere hoeveelheden.

Voortschrijdend jaargemiddelde De Bilt
Op de site van de heer Schaap worden vele gegevens getoond, en niet alleen over de ADS dagen. Op één van de pagina’s, (klik hier ), het voortschrijdend temperatuur overzicht van De Bilt.

Verschillende tabellen De Bilt
Door mij samengesteld
27-6-2016: De overzichten zijn aangepast n.a.v. de herijking van de temperatuur, doorgevoerd door het KNMI voor alle jaren van voor 1951 (of voor 1971).
De foto hieronder is van de bol met radarantenne van het KNMI in De Bilt (foto: Maarten Sneep, KNMI). Een nieuwe radarantenne werd in augustus 2016 in Herwijnen geplaatst en werd op 12 mei 2017 in gebruik genomen. De ‘bol’ in De Bilt blijft nog even te zien.

02-knmi-radar-de-bilt-weg

Artikel van het KNMI: Radarantenne vervangen op 12 mei 2017

De jaren vanaf 1991 tot 2021: veel warme en zonnige jaren
2021 volgde met ongeveer 10,48°

Neerslag, Temperatuur en Zonneschijn in De Bilt
2022 scheen tot aan begin september al meer dan over geheel 2021 

De klimaatnormen vergeleken met de warmste- en koudste maanden / seizoenen na 2021
Met de 30 jarige normen  van De Bilt
Juni 2019 verbrak weer het record van juni 2017. Daarvoor was dat 1976. 2021 verbrak dit record opnieuw.
Met een vergelijking met de klimaat-norm 1951-1990 

De Bilt:  De afwijking afgezet t.o.v. de Norm van ‘Paris’ 1850-1900, na 2021
Het KNMI meldde in juni 2022: ‘de aarde is nu gemiddeld 1,2 graden warmer dan in de periode 1850-1900.
Per graad wereldwijde opwarming is de gemiddelde temperatuur in De Bilt met 1,9 graden toegenomen en de warmste dag van het jaar met 3,3 graden.’

 


Hieronder na februari 2022

 

De 30 jarige normen  
Uitgedrukt in en met de top 31 zonnigste jaren
De koudste jaar 1963 en andere koude jaren met o.a. laag warmte getal zijn anno 2021 toegevoegd 
2018 en 2020 en 2022 –  de zonuren :
Na 20 oktober stond 2018 op plaats 3 en had ze op 13 september de normaal van 2010 (1602 uur) al overschreden (in 2020 al op 7 september, maar in 2022 was dat al op 15 augustus, nu het record).
Op 24 september de grens van 1700 uur (in 2020 was dat op 20 september, maar 2022 dat verpulverde dat naar 30 augustus).
Op 9 oktober de grens van 1800 uur (in 1959 op 7 oktober en in 2022 was dat al op 10 september, een record), op 27 oktober de grens van 1900 uur (in 2022 op 30 september) en op 18 november de grens van 2000 uur. Op 13 december 2018 werd het record van 2013 gebroken!
Sorteren: via het op te halen Excel bestand (t/m het jaar 2020);  de top 26 warmste / zonnigste jaren: de link –
Recordjaren en de jaren 1991 tot 2020
Update 2021: plaats 21 in zonuren en met de temperatuur: 1725,5 uur zon en temperatuur 10,48°
Update 2022: na 28 september 2022 stond 2022 al op plaats 6 (ze wordt pas later opgenomen in het onderstaand overzicht)

 

Bijzondere jaren, veelal jaren met een record, gesorteerd op zonuren
2022 komt in deze lijst, al is het maar om de warmte en zonuren in de zomer 

 

Top 10 ‘gewogen’ koude jaren vanaf 1901
Samen met sombere jaren en jaren met weinig warme dagen en laag warmte getal, met een door mijzelf gewogen gemiddelde.
Niet één jaar uit de 21e eeuw staat in deze lijst.
Uitgedrukt in een samengesteld gemiddelde van deze factoren

 

Topjaren en seizoenen met veel warme, zomerse en tropische dagen + Topjaren Warmtegetal – tot 20 september 2022 
2022 staat tot 30 september op 109 warme dagen.

Trend warme -, zomerse – en tropische dagen in perioden van 30 jaar vanaf 1960 – tot 30 september 2022

 

Aantal warme dagen per jaar in De Bilt vanaf 1941
2021 kwam aan 98, 2022 staat momenteel op 109

1959: Eindhoven had het record aantal warme dagen van de belangrijkste/oudste KNMI stations, dat waren er 140. 2018 stond na 17 oktober op 144, Twenthe en Maastricht op 142. Arcen op 146.
2018: Arcen heeft het record aantal zomerse dagen: 89 stuks en met 55 stuks in de zomer, wat ook een record is.
1947: Maastricht heeft het record aantal tropische dagen, dat zijn er 26.

De langste aaneengesloten reeks van warme dagen (>=20°) in De Bilt
2018: 60 dagen, van 25 juni t/m 23 augustus.
2003: 53 dagen, van 7 juli t/m 28 augustus.
2022: 49 dagen, van 22 juli t/m 8 september. Arcen had een reeks van 99 dagen, van 2 juni tot 8 september, een record.
2020: 40 dagen, van 17 juli t/m 25 augustus.

Arcen – topjaren en seizoenen met veel zomerse en tropische dagen 
Meetstation Arcen van het KNMI sinds 1990: (89 zomerse dagen in 2018).
Update 1-7-2021: juni 2021 had in Arcen 18 zomerse dagen

 

 

Ukkel – Topjaren met veel warme dagen in Ukkel – België, vanaf 1833
2021: 94 dagen
Het gemiddelde per jaar is in Ukkel 96 (periode 1991-2020), in De Bilt 93.
Het gemiddelde over de periode 2001 – 2021 – Ukkel om De Bilt: 100 om 98 

 

 Meer gegevens over de uitersten in Ukkel – Site van Frank Deboosere : Ukkel


Temperatuur 1706 – 2021 te De Bilt

2018 op plaats 3 met 11,40℃ en 2020 met 11,69°, plaats 2.
De klimaatnorm is 9,38℃ voor De Bilt. 

Bron: KNMI, aangevuld met eigen verwerkte gegevens

 

Zonuren 1901 tot 30 september 2022 in De Bilt
2020 op plaats 4 achter 2018, 2013 en 1959. 2021 volgde de trend met 1725,5 uur. 
In Vlissingen scheen de zon 2189 uur. Het record daar was 2177 uur en in de Kooy 2194 uur (beide records uit 2003).
 
Opvallend is de afwezigheid van ‘sombere jaren’ vanaf 1990.
2022 slaat toe, met op 30 september al 1906 uur.
2022 haalde het jaartotaal van 2021 op 1 september al in.

Tot aan 30-9-2022: de herfst van 2018 werd de zonnigste en ook het jaar werd het zonnigste. 2022 ‘mikt op dit laatste record’?.
Na 30 september staat 2022 op plaats 6 met 1906 uur.
Voor meer informatie over het aantal zonuren: de link – Zonuren

Grafiek topjaren zonuren: 2018, 2003, 1959, 2020, 2019 & 1947 – in De Bilt
Update 31 aug. 2022: 2022 opgenomen – ook t/m september is 2022 met afstand record zonnig.
Gaat 2022 door de 2100 uur? Records lijken een kwestie van tijd.

Hieronder de cijfers van Schiphol, naast die van De Bilt
Periode 1901-2021, voor Schiphol 1963-2021

Laatste 20 jaar naast stijging van temperatuur ook veel meer zonneschijn.
Cijfers definitief: Op Schiphol was het in 2020 warmer dan in 2014.


De Hoofdstations: de gemiddelden en de topjaren van de 5 Hoofdstations tot 2021
Neerslag, de metingen vanaf 1957
De onderstaande tabel met de gegevens van 2021 en de ‘aanstaande’ normen van 2030 en 2040
– met 2018 : 126 warme dagen, 81 ADS dagen (*) en 2e plaats zonnig / warm (metingen vanaf 1909) + neerslag (metingen vanaf 1957).
– met 2019 : meeste tropische dagen (samen met 1976 en 2020) en het hoogste maximum.
– met 2020: voor het eerst een koudegetal van 0,0 en met het hoogste laagste minimum van -2,5°. Op de 3e plaats in zonuren met 2025,8 uur.
Het was net niet record warm in 2020: 2020 kwam aan 11,706°, 2014 noteerde 11,712°.
(*) met de nieuwe normen van 2020 (het wordt steeds warmer) veranderden ADS dagen per jaar. Deze zijn weggehaald uit de overzichten. 

 

Hieronder de maanden / seizoenen met hoogste warmtegetallen en hoogste aantal warme dagen in De Bilt
Augustus 2020 zette 2020 op de kaart zetten met een warmtegetal van 96,9.

Ranglijst top 50: Warme dagen & Warmtegetal
2018 sloeg toe – lijst t/m 20-9-2022
2022 staat momenteel op 109 warme dagen, met een warmtegetal van 138
,3

  

De Bilt – Nederland
Met maximaal 0,3 mm

 

Geheel droge perioden van > 19 dagen


De stormen vanaf 1910: site van
KNMI

De storm van 9 februari 2020 staat niet in de top 32.

De Storm Eunice met windkracht 10 op 18-2-2022 staat in de lijst op plaats 15.
Gesorteerd op het hoogste uurgemiddelde, daarna op windstoot en dan op de jaren aflopende.
Met uurgemiddelden van een windkracht 10 (zware storm) komt Eunice in de lijst van zware stormen sinds 1901.
Eunice: Vlissingen haalde een uurgemiddelde van 56 knopen (net geen windkracht 11), Houtribdijk en Vlieland zaten er kort achter.
Cabauw, Schiphol en Stavoren kwamen als landstations met een hoogste uurgemiddelde van 46 knopen net niet aan een windkracht 10.
Stations als Herwijnen. Lelystad, Leeuwarden, Eelde en Nieuw-Beerta noteerden uurgemiddelden van een windkracht 9.


Bronnen en o.a. dank aan:
Climat Central
Jan Visser
KNMI
KMI
NOAA
Mscha
Reinier van den Berg
Weer.nl