13 oktober 2019 

Algemene jaaroverzichten De Bilt , de trends van het klimaat
Voor het actuele jaar of specifiek jaar zie aparte pagina’s onder het kopje ‘Jaar’. Het actuele jaar wordt zo veel mogelijk meegenomen.
– 2 overzichten: de topjaren en de jaren vanaf 1991
– 1 uitgebreid overzicht van zonnige jaren of jaar met zomerse dagen (*)
– Grafiek van de temperatuur vanaf 1706
– De jaarcijfers van Schiphol, zon en temperatuur, naast die van De Bilt
– Temperatuur warmste & koudste maanden per Maand, Seizoen en Jaar
– Grafiek zonnigste jaren
– Jaargegevens in tabelvorm van de 5 hoofdstations
– Overzicht jaren met hoogste aantal warme dagen en hoogste warmtegetal
– Droge perioden
– Top 28 zwaarste stormen

(*) ook met Hellmann- en warmtegetal en o.a. het aantal ijsdagen.

Trends in Nederland
De klimaatnorm 1951 – 1990 is 9,38° voor De Bilt.
Een vergelijk met de ‘aanstaande normen van 2020 – norm 1991-2019’:
– Over de laatste 29 jaar > 1,1 graad daarboven. Over de periode 2001-2019 is dat al 1,3 graad, welke de ‘Parijs norm’ al snel nadert. De stijging van de (wereldwijde) temperatuur ( door klimaat verandering) is in Nederland sterker dan gemiddeld
– Het aantal uren zon loopt sterk op, van ruim 1500 naar rond de 1700 uur
– Het aantal ijsdagen en het koudegetal halveerde
– De neerslaghoeveelheid loopt op, naar richting de 845 mm per jaar
– Veel meer warme en zomerse dagen, van 71 naar 92 warme dagen
– Warmtegetal loopt sterk op, van 56 naar boven de 98.
– 16 jaren uit deze eeuw in de top 25 warmste jaren staan, gemeten vanaf 1901

Records en trends: Nederland vanaf 1706 , 1901 (zonuren) of 1906 ( neerslag)

 

Records temperatuur België vanaf 1833 met de grafiek vanaf 1833

Temperatuur prognose België voor het jaar 2100 anno 2019

Worldwide – NOAA: 2016 warmste jaar (Gemiddelde op land)

Climate Central

Ook 2016 werd het record warmste jaar wereldwijd. ‘El Niño jaren’, 2016, zorgen meestal voor een extra stijging en ‘La Niña jaren’ voor een daling van de wereldwijde temperatuur. Wat opvalt is dat ‘La Niña jaren’ tegenwoordig warmere jaren generen dan de vroegere ‘El Niño jaren. De vraag kan ook gesteld worden of een ‘La Niña jaar’ de temperatuur zal doen laten zakken. De invloed van de mens lijkt hiervan de oorzaak te zijn.
De NASA: In bijna 136 jaar, vanaf 1880, was er geen enkele maand die mondiaal gemiddeld tenminste 1,0º te warm was. Sinds oktober 2015 tot februari 2017 waren er al 8 maanden met een ‘anomalie’ van 1,0º of hoger.

Worldwide – NOAA: 2016 nog warmste jaar, met 2019 tot augustus
(Land & Sea average)

Worldwide on Land

Data from NOAA

Climate Central zette begin 2015 een filmpje op internet welke de toename van het verbreken van het warmste jaar goed weergeeft.
Ondertussen neemt de hoeveelheid ijs op de noordpool snel af. Hoeveel invloed dat heeft op de golfstroom en het weer bij ons valt niet precies te zeggen, maar het heeft waarschijnlijk negatieve invloed op de verdere afname van het zee ijs. Ondertussen daalt het ijsvolume, 2016 en 2017 tot October liggen net boven het dieptepunt van 2012. Op 29 december 2017 was er een nieuwe moment opname van de hoeveelheid poolijs op de noordpool, waarbij 2017 het record brak, zie plaatje. Het 2e plaatje geeft nog beter weer wat er met het zee-ijs in het Noordpoolgebied gebeurde de afgelopen 1500 jaar.

IJs afname noordpool 1979-2019 :  The ‘Artic Death Spiral’ by  Andy Lee Robinson

Artikel Reinier van den Berg over zeespiegelstijging
Naar aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen van 2017 ontstond er een discussie tussen de VVD en Reinier van den Berg over de al dan niet versnelde stijging van de zeespiegel. In het artikel van Reinier wordt uitleg gegeven over de prognose van de te verwachten zeespiegel: Artikel

01b-zeespiegel-2017

Overzicht krachtige orkanen op Atlantische Oceaan / Caribisch gebied tot 2016
Aangevuld met Ophelia ( 2017) en Lorenzo (2019)

 

Voortschrijdend jaargemiddelde De Bilt
Op de site van de heer Schaap worden vele gegevens getoond, en niet alleen over de ADS dagen. Op één van de pagina’s, (klik hier ), het voortschrijdend temperatuur overzicht van De Bilt.

Verschillende tabellen De Bilt
Door mij samengesteld
27-6-2016: De overzichten zijn aangepast n.a.v. de herijking van de temperatuur, doorgevoerd door het KNMI voor alle jaren van voor 1951 (of voor 1971).
De foto hieronder is van de bol met radarantenne van het KNMI in De Bilt (foto: Maarten Sneep, KNMI). Een nieuwe radarantenne werd in augustus 2016 in Herwijnen geplaatst en werd op 12 mei 2017 in gebruik genomen. De ‘bol’ in De Bilt blijft nog even te zien.

02-knmi-radar-de-bilt-weg

Artikel van het KNMI: Radarantenne vervangen op 12 mei 2017

De jaren 1991 – 2018:
Neerslag, Temperatuur en Zonneschijn
‘2018 zeer warm met 11,40° 

De klimaatnormen vergeleken met de warmste- en koudste maanden / seizoenen
Met 30 jarige normen – De Bilt :  Juni 2019 warmer dan juni 2017


30 jarige normen (inclusief ‘aanstaande Norm 2020 (t/m 2018’)
Uitgedrukt in en met de top 22 zonnigste jaren
Na 20 Oktober stond 2018 op plaats 3 en had ze op 13 september de normaal van 1602 uur al overschreden, op 24 september de grens van 1700 uur, op 7 oktober de grens van 1800 uur, op 27 oktober de grens van 1900 uur en op 18 november de grens van 2000 uur. Op 13 december 2018 werd het record van 2013 gebroken!

Top 10 koude jaren vanaf 1901 samen met sombere jaren en jaren met weinig warme dagen en laag warmte getal. Niet één jaar uit de 21e eeuw staat in deze lijst.
Uitgedrukt in een samengesteld gemiddelde van deze factoren

Topjaren en seizoenen met veel warme, zomerse en tropische dagen

Trend warme -, zomerse – en tropische dagen in perioden van 30 jaar vanaf 1931

Aantal warme dagen per jaar in De Bilt vanaf 1941

1959: Eindhoven had het record aantal warme dagen van de belangrijkste/oudste KNMI stations, dat waren er 140. 2018 stond na 17 oktober op 144, Twenthe en Maastricht op 142. Arcen op 146.
2018: Arcen heeft het record aantal zomerse dagen: 89 stuks en met 55 stuks in de zomer, wat ook een record is.
1947: Maastricht heeft het record aantal tropische dagen, dat zijn er 26.

Arcen – topjaren en seizoenen met veel zomerse en tropische dagen 
Meetstation Arcen van het KNMI sinds 1990: ( 89 zomerse dagen in 2018).

Ukkel – Topjaren met veel warme dagen in Ukkel – België

 

 

 

 

 

 

 

Temperatuur 1706 – 2017 te De Bilt ( met 2018)
2018 op plaats 2 warmste, met 11,40℃
De klimaatnorm is 9,38℃ voor De Bilt

Bron: KNMI, aangevuld met eigen verwerkte gegevens

Zonuren 1901 / 2019 in De Bilt
Update 15-9-2019 ; de hoogste norm, die van 2010 (1602 uur) al overschreden.
De herfst van 2018 werd al de zonnigste, ook het jaar werd het zonnigste. Voor meer informatie over het aantal zonuren: de link – Zonuren

 

Grafiek topjaren zonuren: 2018, 2003, 1959, 1947  & 2019 – in De Bilt

 

Hieronder de cijfers van Schiphol, naast die van De Bilt
Periode 1901-2018, voor Schiphol 1963-2018Laatste 20 jaar naast stijging van temperatuur ook veel meer zonneschijn.

Het gemiddelde van de 5 hoofdstations 
Gegevens t/m 2018
2018 op 2e plaats zonnig (1909) , meeste warme – & ADS dagen.
Neerslag (metingen 1957)

Hieronder de maanden / seizoenen met hoogste warmtegetallen en hoogste aantal warme dagen in De Bilt

Ranglijst top 50: Warme dagen & Warmtegetal
2018 sloeg toe’ en met 2019 tot 13 oktober

De Bilt – Nederland
Met maximaal 0,3 mm

Geheel droge perioden van > 19 dagen

De stormen vanaf 1910: site van KNMI

Bronnen en dank aan:
Climat Central
Jan Visser
KNMI
KMI
NOAA
MeteoGroup
Mscha
Reinier van den Berg