Hans de Jong : 3 mei 1921 – Gorredijk, 31 december 2010

‘Als jongetje keek hij al geboeid naar de wolken’

Als tiener volgde ik samen met mijn vader de weersberichten van Hans de Jong. Het weerpraatje van Hans was meer dan een aanvulling op het weerbericht van het KNMI. Zonder Hans waren wij ‘de blinden in de sneeuwbui’.

Al in de oorlogsjaren verzamelt De Jong weersinformatie vanuit zijn belangstelling voor meteorologie. In 1949 wordt hij aangesteld als regenwaarnemer voor het KNMI en in 1960 keert hij het onderwijs de rug toe. Zijn landelijke bekendheid als weerman vestigt De Jong met zijn weerpraatjes voor de NCRV in Hier en Nu en de Wereldomroep en zijn weerrubriek in Dagblad Trouw.

Hij legde de basis voor de popularisering van de meteorologie in Nederland en gaf hij een belangrijke impuls aan de amateurmeteorologie in Nederland. De Jong was in 1974 samen met Pelleboer één van de initiatiefnemers van de Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie, de organisatie van weeramateurs.

Weerman Hans de Jong uit Gorredijk won het vertrouwen van miljoenen Nederlanders met een radiopraatje en rubrieken in de kranten. Toch kennen weinigen zijn gezicht. ‘Het Kleine KNMI’, zoals hij ook werd genoemd, blikt terug op zijn eerste thermometer, zijn tijd als leraar en zijn collega Jan Pelleboer: ‘Ze noemden ons “de wespen”.’

Bas Sleeuwenhoek schreef in 2011 een artikel over Hans: de link – Hans de Jong, de wesp voor het KNMI
Ook Jan Visser besteedde aandacht aan Hans op zijn site: In memoriam

Op mijn pagina over de befaamde winter 1978-79 staan bijdragen van Hans

Link: Winter 1978-79