18 juli 2024

ADS-dagen t.o.v. de Norm van 2010 of 2020 & Dagen met minstens 10 zonuren 

De ADS dagen hieronder zijn afgezet t.o.v. de normen van 2010. Vanaf 2021 zijn er nieuwe normen en worden alle ADS dagen opnieuw herrekend
Door de snelle opwarming en vooral het sterk stijgende aantal gemiddelde zonuren zijn ADS dagen nog minder relevant geworden, temeer ze steeds opnieuw sterk afwijken. ‘Dan blijf je aan de gang’. Daarom verwijs ik dan ook naar de site van M. Schaap: site 
In de topjaren anno nu staat ook het jaar 1959, ze steeg zelfs op de lijst, omdat dit jaar veel zeer zonnige dagen had. Daarom ook de onderstaande tabel waar duidelijk is dat 1959 veel zeer zonnige dagen had en in verhouding dus nog veel ADS dagen behield.

Aantal dagen meer dan 10 uur zon
2021:
had 46 dagen met minimaal 10 uur zon. Maart 7, april 7, mei 6, juni 12, juli 7, augustus 3, september 3 en oktober 1.
2022: had 92 dagen met minimaal 10 uur zon: Februari 1, Maart 16 (8 op een rij van 3 tot 10 maart), april 11, mei 10, juni 18 (8 dagen op rij van 11 tot 18 juni), juli 16, augustus 14, september 4 en oktober 2. Dit is gelijk aan het record van 2020 maar 2022 ligt nog lager dan de periode april/september, plaats 6.
Het record uit 2020 voor maart is uit de boeken als ook het totaal zonuren voor maart. De lente van 2022 had 37 dagen met meer dan 10 uur zon, alleen 2020 heeft er meer, 49 stuks. Het record van juni uit 1976 en 2010 werd overschreden. Het jaarrecord van 2020, verbroken.
2023: had 63 dagen. Mei had er 14, meer dan normaal en Juni noteerde 20 dagen, een record (met 15 op rij), een record voor juni. De normaal over het jaar is 49.
2024: heeft er tot nu toe 24 (3 in maart, 2 in april, 7 in mei , 9 in juni en 3 in juli). De norm na juli was in 2010 om 2020: 33 om 37.

ADS dagen
2024
heeft tot u toe 27 ADS dagen, januari was eerst nat en aan de frisse kant, de 3 ADS dagen zaten op het eind van de maand januari (27 tot 29e). Februari had er geen.
2023
had 63 ADS dagen. Juni 2023 evenaarde het record van juni 1976: 18 ADS dagen. 
2022
had 78 ADS dagen (16 in maart, een record voor maart. 2014 en 2017 kwamen aan 14). Nummer 1; 2018 heeft 90 dagen, 2014 79 en 1947 77. 
2021
had 48 ADS dagen (gewaardeerd naar de nieuwe norm van 2020)
2020
had 72 ADS-dagen, dat is plaats 5 vanaf de metingen sinds 1906.
Erg opvallend is dat Vlissingen er 92 had, welke plaats 1 is na de nieuwe norm per 1-1-2020.  2014 heeft er ook 92, 2018 91 dagen.
2019 noteerde 72 ADS dagen, met een record aantal van 12 in februari, het oude record was 10 uit 1920. Na de nieuwe norm per 2020 nog maar 66 stuks, over februari nog steeds 12.
2018 eindigde op 93 (een record). 1947 stond 2e met 83 ADS-dagen. Na de nieuwe norm per 2020 nog steeds een record, maar dan met 90 dagen. 204 2e en 1947 3e met 77 ADS dagen.
Juli 2018 had er 24 stuks, ook een absoluut record. Oktober had er 12, ook een record, ook nog na 2020.
2017 heeft 60 dagen, in de top 14
. De zomer van 2017 evenaarde het aantal van de zomer 2016 al op 7 juli 2017, maar de zomer van 2018 evenaarde 2017 weer op de 16e juli 2018!

De ADS dag / de Mooi weer dagen
Er wordt soms gesproken over een ADS-dag (link naar site KNMI, met verderop op deze pagina een opmerking daarover). ADS betekent een Above normal Dry & Sunny day. Dat zijn mooie dagen met een gemiddelde temperatuur ruim boven het decade gemiddelde van die maand, met hooguit 0,2 mm neerslag en een zonneschijnduur van minstens 50%. Het KNMI noemt het een mooi-weer dag. Ook de wintermaanden kunnen een ADS-dag noteren. Zo had 2012 in januari en februari 1 ADS dag en in maart zelfs 13. Maart 2014 & maart 2017 hebben het record voor maart met 14 stuks. Toch zegt een ADS-dag niet alles. Als het een mooie zomerse dag was, maar er valt een paar millimeter in nog geen half uur, dan is het geen ADS-dag. Maar de burger ziet het als een fraaie zomerdag, en niet ten onrechte. De ADS-dagen echter zijn handig voor (klimatologische) statistieken. De informatie komt o.a. van:
– de site van Mscha
www.weergegevens.nl

Belangrijke update 27-6-2016:
In 2016 herijkte het KNMI de temperatuur voor de jaren van voor 1951 (bij nadere controle zelfs tot 1970 ten aanzien van bijvoorbeeld het warmte – & koudegetal). Hierdoor wijzigden ook de ADS voor deze jaren (het aantal daalde iets over deze periode). Zo staat 1947 over de zomerperiode aangaande ADS dagen nu achter 1976.

Gegevens over 1947: alle oude artikelen op internet over de zomer van 1947 zijn dus achterhaald.
De onderstaande gegevens kunnen soms een dag of 2 dagen afwijken, omdat er soms verschillen zijn tussen de getoonde gegevens op de verschillende sites op internet. Voor de trend maakt het niet veel uit.

(*) In oudere artikelen / ‘discussie blogs’ zijn de gegevens niet overal aangepast op de herijking de gegevens. Zo ging als voorbeeld 1947 van 90 naar 82 (of 83) Mooi-weer dagen. De zomer van 2003 staat nu alsnog op 1 als het over de warmste zomer gaat.

De Gemiddelden per jaar – De Bilt – t.o.v. de norm van 2010
Periode 1881 – 1970 : 35 per jaar (bij benadering, het was 36 voor ‘herijking 2016’)
Periode 1971 – 2010 : 46 per jaar
Norm 1971 – 2000 : 42 per jaar
Norm 1981 – 2010 : 49 per jaar (anno 2020: 45 *)
Norm 1991 – 2020 : 56 per jaar (anno 2020: 53 *)
* De jaren (dagen) worden steeds warmer en vooral ook zonniger, waardoor oudere ADS dagen afvallen) 

2016: de lente was fraai en de zomer zeker niet slecht, maar 2016 had tot en met de zomer maar weinig echt zonnige dagen, waardoor het aantal ADS dagen / ‘stranddagen’ tegenviel. September voegde er echter 12 aan toe!

De Lente: 30 jarige norm t.o.v. 2010 / 2020

2017: 31 (maart 14 stuks, record jaar 2014 ook 14) / 31
2018: 25 / 25
2019: 20 / 17
2020: 36 (in april 17) / 33
T.o.v. norm 2020
2021: 8
2022: 32 (16 in maart)
2023: 13
2024: 17

De Zomer: 30 jarige norm t.o.v. 2010

1976: 48
1947: 47 22 in augustus (voor herijking 24)
2018: 42 24 in juli
1995: 39
1983: 38
2003: 38

1975: 33 18 in augustus
2019: 32
2006: 28
1959: 28

2011: 07
2013: 27
2015: 25
2020: 24
2017: 23
T.o.v. norm 2020 : 20
2021: 20
2022: 32
2023: 30
2024: 05

 

Periode mei / september : norm t.o.v. 2010 / 2020
De gegevens zijn tot 2024

1947: 71 – 13 in september / 67
2018: 60 – 24 in juli / 59
1976: 58 / 56
1959: 54 – 13 in september : Link naar 1959 / 51

1989: 53 / 50
2006: 54 – 13 in september / 53
2003: 52 / 50
1995: 51 / 46
2020: 47 / 44
2019: 40 / 35
2013: 35 / 34
2016: 35 – 12 in september / 34
2017: 35 / 33
2014: 34 / 33
———-
2021: —  / 31
2022: —  / 44
2023: —  / 51
2024:—  / 11

 

Het Jaar: 30 jarige norm 

 

ADS dagen t.o.v. de norm van 2010 t.o.v. norm 2020
2018: 93 90
2022: —   In Spring 32 78
2014: 80 In Spring 30 79
1947: 83 77
1959: 77 76
1995: 78 72
2003: 78 72
2020: 78 In Spring 36 (anno 2020: 33) 72
1989: 75 70
1976: 72 68
2019: 72 66
1921: 68 65
2006: 65 65
2023: — 63
2009: 66 In Spring 31 (anno 2020: 29) 61
2017: 62 In Spring 31 60
2007: 65 In Spring 39 58
2011: 61 In spring 32 57
2015: 60 49
2021: — 48
2024: — 26
2025: —

 

De maandrecords ADS-dagen anno 2023

 

Januari 1989 4
Februari 2019 12
Maart 2022  16
April 2007 19
Mei 1989 17
Juni 1976 / 2023 18
Juli 2018 24
Augustus 1947 21
September 2006 / 1959  13
Oktober 2018 12
November  2014 / 1984 5
December 2015 6